Trợ giúp

Xin chào!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ nghiệp vụ của bạn và cùng nhau quảng bá hình ảnh tốt hơn.

0

Cách sử dụng Odoo cho người mới

Ảnh đại diện
AM - Ngọc Anh

Hướng dẫn sử dụng cho người mới về cách sử dụng nền tảng ERP Odoo

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
AM - Ngọc Anh
-

ok