Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Siêu Tốc Phiên bản Odoo 15.0+e

Thông tin về Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Siêu Tốc một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Discounts On Invoices And Bills
Discount on invoice/bill lines and invoices/bills along with fixed and percentage discount
Discount On Sale Order
The module allows you to set discount in fixed/percent basis for orders and order lines separately. The total discount in an order is sum of global discount and order line discount.
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
ORIS-POS
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
Dự án
Organize and plan your projects
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Thời gian biểu
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Ngày nghỉ
Allocate PTOs and follow leaves requests
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Gantt View PRO (Enterprise)
Manage and visualise your projects with the fastest Gantt chart on the web.
Cloud Storage Solutions
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox. DMS. File Manager. Document management system.
Cloud Sync for Enterprise Documents
The extension to Cloud Storage Solutions to reflect Odoo Enterprise Documents and sync those with Google Drive, OneDrive / SharePoint, Nextcloud / ownCloud, Dropbox
KnowSystem: Knowledge Base System
The tool to build deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions
KPI Balanced Scorecard
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboard. Dashboard designer. KPI charts. Odoo dashboard. Analytic Dashboard. Chart Graphs. Smart goals.
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
MuK REST API for Odoo
A customizable RESTful API for Odoo
MuK Webhooks for Odoo
Customizable Webhooks for Odoo
Oris Omisell Plus
Oris Rest API Customization
Oris Solution SieuToc
ORIS Stock Incoming Date
Show the first incoming date in product/lot
Product Management Interface
The tool to search, select and mass update product templates. Category tree. Tags hierarchy. Attributes tree. Product kanban navigator. Product catalog
Stocks by Locations
The tool to make inventory data essential and comfortable for elaboration. Stocks analysis. Inventory chart
User Audit | User Activity Audit
Follow Users Traces,Audit Trail,User Log,Log Report, Record Log,Record Information,User Activity log, Record History,Log History,User Activity Audit Log,Manage Audit Logs,Track every Users Operation,Delete Log,audit user activity Odoo
TopERP Check Contact Duplicate
Constrains Contact
Generate Contact Code
Remove Phone Validation
Help to bypass phone validation from every country
Toperp Solution SieuToc
Web Window Title
The custom web window title
Excel Odoo Connector
Data connection and synchronization, Excel Connector for Odoo Data, Odoo Excel Connector LibreOffice, Odoo Excel Data Connector, LibreOffice Connector excel to database, Excel Connect to Odoo, Excel Office Document Connection to Odoo, LibreOffice Connect excel to Odoo Data, Generate ODC Odoo, Excel Data Connection Template, Auto synchronization data, LibreOffice Sync data to excel, ERP Excel Data Connection LibreOffice, Office Document Connection for Odoo, Export Odoo Data Excel, Excel Report Connector, Project Tasks to Excel, Accounting Report to Excel, Connect Account Report to Excel, LibreOffice Calc Link External Data from Odoo, OpenOffice Link External Data from Odoo, All In One Excel Report, All In One Report, Quotations Excel Report, Sale Order Excel Report, Sales Order Excel Report, Request For Quotation Excel Report, RFQ Excel Report, Supplier Invoice Excel Report, Customer Invoice Excel Report, Invoice Excel Report, Invoice Report, Invoices Excel Report, Delivery Order Excel Report, Delivery Order Report, XLS Report, XLSX Report,
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Hợp đồng thuê bao
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Kế hoạch
Quản lý lịch làm việc của nhân viên
Làm sạch dữ liệu
Dễ dàng định dạng dữ liệu văn bản trên nhiều dữ liệu. Tìm các dữ liệu trùng lặp và dễ dàng gộp chúng.
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Cho thuê
Quản lý hợp đồng cho thuê, giao và trả hàng
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Lĩnh vực dịch vụ
Lên lịch và theo dõi các hoạt động, thời gian và vật liệu
Mạng xã hội Marketing
Dễ dàng quản lý các mạng xã hội và khách truy cập trang web của bạn
Đánh giá
Đánh giá nhân viên của bạn
Đội phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Phê duyệt
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt
TopERP Approvals
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt
Tự động hóa marketing
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Tổng hợp
Tất cả những gì bạn cần để hợp nhất hệ thống tài chính
Cuộc hẹn
Allow people to book meetings in your agenda
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Giới thiệu nhân viên
Cho phép nhân viên của bạn chia sẻ các vị trí công việc và giới thiệu bạn bè của họ
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
VOIP
Thực hiện cuộc gọi bằng hệ thống VOIP
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam